Fem sannheter om Guds vrede

Læren om Guds vrede har falt på vanskelige tider. I dagens verden opprører ethvert begrep om Guds vrede våre moderne følelser. Det er for forvirrende, for intolerant.

Vi lever i en dag hvor vi har satt oss som dommer og Guds karakter er på prøve. "Hvordan kan helvete være rettferdig?" "Hvorfor vil Gud be israelittene om å ødelegge kanaanittene?" "Hvorfor virker Gud alltid så sint?"

Det at så mange mennesker sliter med disse spørsmålene, og mange flere som dem, betyr at mer enn noen gang er riktig tenking nødvendig for læren om Guds vrede. Det trengs for motivasjon for kristen livsstil, drivstoff for riktig tilbedelse og som en verktøykasse for å konfrontere innvendinger mot kristendommen.

Her er fem bibelske sannheter om Guds vrede:

1. Guds vrede er rettferdig.

Det har blitt vanlig for mange å hevde at Gud i Det gamle testamente er et moralsk monster som på ingen måte er verdig å tilbe.

Bibelske forfattere har imidlertid ikke et slikt problem. Faktisk sies Guds vrede å være i samsvar med Guds rettferdighet. Paulus skriver: "Men på grunn av ditt harde og ubesmittede hjerte oppbevarer du vrede for deg selv på vrede dagen når Guds rettferdige dom skal åpenbares" (Rom 2: 5). Guds vrede står da i forhold til menneskets syndighet.

“Guds vrede er hans kjærlighet i handling mot synd.” Twitter Tweet Facebook Del på Facebook

Tilsvarende sier Ordspråkene 24:12: "Hvis du sier: 'Se, vi visste ikke dette', oppfatter ikke den som veier hjertet det? Vet ikke den som holder vakt over sjelen din det, og vil han ikke betale tilbake mennesket etter sitt arbeid? ”

JI Packer oppsummerer: “Guds vrede i Bibelen er aldri den lunefulle, selvfølende, irritable, moralsk ubehagelige tingen som menneskets sinne så ofte er. Det er i stedet en riktig og nødvendig reaksjon på objektivt moralsk onde ”( Knowing God, 151).

2. Guds vrede skal fryktes.

Guds vrede skal fryktes fordi alle har syndet og kommet til kort for Guds ære (Rom 3:23). Guds vrede skal fryktes fordi vi med rette er fordømt syndere bortsett fra Kristus (Rom 5: 1). Guds vrede skal fryktes fordi han er mektig nok til å gjøre det han lover (Jeremia 32:17). Guds vrede skal fryktes fordi Gud lover evig straff bortsett fra Kristus (Matteus 25:46).

3. Guds vrede er konsekvent i Det gamle og det nye testamente.

Det er vanlig å tenke på Det gamle testamente som middel, hard og vredefullt, og Gud for Det nye testamente som snill, tålmodig og kjærlig. Ingen av disse portrettene er representative for Skriftens lære om Guds vrede.

Vi finner uhyre fryktelige beskrivelser av Guds vrede både i Det gamle og Det nye testamente. Her er bare noen få eksempler:

“Gud må handle rettferdig og dømme synd, ellers ville ikke Gud være Gud.” Twitter Tweet Facebook Del på Facebook

Se Herrens storm! Vreden har gått ut, en hvirvlende storm; det vil sprekke på hodet til de ugudelige. (Jeremia 30:23)

Herren er en sjalu og hevngjerrig Gud; Herren er hevn og vrede; Herren hevner seg mot sine motstandere og holder vrede for sine fiender. (Nahum 1: 2)

For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen mot all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker, som ved deres urettferdighet undertrykker sannheten. (Romerne 1:18)

Fra munnen kommer et skarpt sverd for å slå nasjonene ned, og han vil herske over dem med en jernstang. Han vil trå vinpressen til raseri fra Gud den allmektiges vrede. (Åpenbaringen 19:15)

4. Guds vrede er hans kjærlighet i handling mot synd.

Dette er motintuitivt, men hør meg ut.

Gud er kjærlighet, og Gud gjør alt for sin ære (1 Johannes 4: 8; Romerne 11:36). Han elsker sin ære fremfor alt (og det er en god ting!). Derfor styrer Gud verden på en slik måte som gir seg selv maksimal ære. Dette betyr at Gud må handle rettferdig og dømme synd (dvs. svare med vrede), ellers ville ikke Gud være Gud. Guds kjærlighet til hans ære motiverer sin vrede mot synd.

Riktignok er Guds kjærlighet til hans egen herlighet en mest nøktern virkelighet for mange og ikke gode nyheter for syndere. Det er tross alt “en fryktelig ting å falle i den levende Guds hender” (Hebreerne 10:31).

5. Guds vrede blir tilfredsstilt i Kristus.

“Ved å redde oss fra sin egen vrede, har Gud gjort det vi ikke kunne gjøre, og han har gjort det vi ikke fortjente.” Twitter Tweet Facebook Share on Facebook

Her har vi den ultimate gode nyheten: ”Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere” (1. Timoteus 1:15). På grunn av Kristus kan Gud med rette kalle syndere rettferdige (Rom 3:26). Gud har gjort det vi ikke kunne, og han har gjort det vi ikke fortjente. Charles Wesley glatt med rette i denne gode nyheten:

Og kan det være at jeg burde tjene

Er du interessert i Frelserens blod?

Døde han for meg, som forårsaket smertene hans!

For hvem, som ham til døden forfulgte?

Utrolig kjærlighet! Hvordan kan det ha seg

At du, min Gud, skal dø for meg?

Anbefalt

Be for Nepal
2019
Hvis du ikke hater faren din, kan du ikke være min disippel
2019
Ekte venner er vanskelig å finne
2019